Darījumu pārrunu izspēle ir RSU Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras un Biznesa inkubators organizēta gadījuma izspēle ar mērķi attīstīt studējošo prasmes vest darījumu pārrunas ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai.

Pirms piesaki sevi un komandu Darījumu pārrunu izspēlei, iepazīsties ar izspēles nolikumu!


Dalību var pieteikt līdz 8.03.2023, sūtīt komandas nosaukumu, dalībnieku vārdu uzvārdu un elektroniskā pasta adresi saziņai uz liga.brikena@rsu.lv.