Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Spiediet Image Modified ekrāna augšējā labajā stūrī , lai redzētu pilnu rokasgrāmatas saturu!


Izaugsmes portāla RSU Grow rokasgrāmatā atradīsiet:

  • Vadlīnijas, kurās aprakstīti mērķu, uzdevumu un kompetenču pārvaldības un progresa sarunu principi
  • Instrukcijas vadītājiem un darbiniekiem, kurās aprakstīts kā izmantot izaugsmes portāla RSU Grow funkcijas mērķu noteikšanai un pārvaldīšanai
  • Mācību prezentācijas un video pamācības par mērķu pārvaldības principiem un sistēmas funkciju izmantošanu
  • Konsultācijas un kontakti jautājumiem

Meklējiet pēc atslēgvārdiem šeit:

LivesearchPar Izaugsmes portālu RSU Grow

Izaugsmes portāls RSU Grow palīdz efektīvi īstenot darba izpildes vadības procesu - plānot darbinieku mērķus, uzdevumus, veicināt darbinieku izaugsmi, kompetenču attīstību, vērtēt darba izpildi, veicināt darbinieku individuālo izaugsmi un RSU stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Izaugsmes portālā RSU Grow atrodamas dažādas funkcijas, kas palīdz ne tikai plānot un novērtēt darba izpildi un izaugsmi, bet arī plānot un fiksēt ikdienas uzdevumus, plānot kompetenču attīstību un mācības. Sistēmas funkcijas plānots ieviest pakāpeniski un laika gaitā papildināt un pilnveidot.


Darba izpildes vadības procesa posmi
  • Darba izpildes un izaugsmes plānošana un sarunas
  • Darba izpilde un izaugsme, sarunas
  • Darba izpildes un izaugsmes vērtēšana un sarunas