Lai saņemtu informāciju par mērķiem un novērtēšanu RSU Grow portālā rakstiet uz e-pastu GROW@RSU.LV


Piesakies konsultācijai Calendy par mērķu noteikšanu un/vai darba izpildes vērtēšanu RSU Grow portālā:

Piesakies konsultācijai Calendly par mācību katalogu RSU GROW portālā:  • No labels