Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lai saņemtu informāciju par mērķiem un novērtēšanu RSU Grow portālā rakstiet uz e-pastu GROW@RSU.LV


Piesakies konsultācijai Calendy par mērķu noteikšanu un/vai darba izpildes vērtēšanu RSU Grow portālā:

HTML
<!-- Calendly inline widget begin -->
<div class="calendly-inline-widget" data-url="https://calendly.com/rsugrow?hide_landing_page_details=1&hide_gdpr_banner=1" style="min-width:270px;height:480px;"></div>
<script type="text/javascript" src="https://assets.calendly.com/assets/external/widget.js" async></script>
<!-- Calendly inline widget end -->


Piesakies konsultācijai Calendly par mācību katalogu RSU GROW portālā:

HTML
<!-- Calendly inline widget begin -->
<div class="calendly-inline-widget" data-url="https://calendly.com/tijtuh?hide_landing_page_details=1&hide_gdpr_banner=1&primary_color=990033" style="min-width:270px;height:400px;"></div>
<script type="text/javascript" src="https://assets.calendly.com/assets/external/widget.js" async></script>
<!-- Calendly inline widget end -->
...