Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Personāla departamenta komanda ir tilts starp darba devēju un darba ņēmējiem, starp likumiem un praksi. Departaments tiecas uz universitātes cilvēkresursu attīstību, darbojoties saskaņā ar RSU stratēģiskajiem mērķiem un saglabājot saikni ar RSU galveno vērtību – cilvēku.

Personāla departaments sniedz konsultācijas par:

  • personāla budžeta izlietojumu un kontroli
  • darbinieku novērtēšanu RSU GROW
  • darba tiesiskiem jautājumiem
Kur mūs atrast?
Dzirciema ielā 16, D korpusā,stāvā 309., 310., 311. un 313.kabinetā

un 4. stāvā 404. kabinetā.

Kontakti jautājumiem Personāla deparatmentam: personals@rsu.lv