Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pēc autorizācijas services.rsu.lv sistēmā ir jāizvēlas pakalpojums Noslēguma darba augšupielāde - 

Image RemovedImage Added

Kam paredzēts e-pakalpojums

...

Papildus nepieciešams atzīmēt un piekrist parametriem, kas nosaka ka darbs ir autentisks, izstrādāts atbilstoši nolikumam un vai tas ir privāts, publisks, satur konfidencionālu informāciju. 

Image Modified