Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  1. Aizejiet uz sadaļu Print un atzīmējiet visus nepieciešamos drukāšanas iestatījumus;
  2. No piedāvātajiem printeriem izvēlieties B&W (ja printēs melnbaltu) vai Colour (ja printēs krāsainu);                                                                                                                                                                                                                                                     
  3. Spiediet Print. Drukājamais fails tiks ielikts gaidīšanas rindā;
  4. Aizejiet pie publiskā printera, pielieciet savu RSU ID karti pie drukas iekārtas karšu lasītāja;
  5. Uz printera ekrāna izvēlaties Print release opciju. Šeit uzrādīsies visi uz publisko printeri nosūtītie drukāšanas darbi.                                                                                                                               
  6. Izvēlaties vēlamos dokumentus.
  7. Spiediet Print