Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mācības šobrīd ir procesā (arī gadījumos, kad tās ir notikušas, taču vēl nav atzīmēta Jūsu dalība notikušajās mācībās). Dalība mācībās tiek atzīmēta manuāli, tāpēc var paiet līdz pat 1 mēnesim līdz šis statuss tiek nomainīts uz pabeigtu statusu.
Image Modified

Veiksmīgs

Mācības ir veiksmīgi pabeigtas.

...

Esat pabeiguši mācības, taču dalība nav atzīmēta kā veiksmīga (nepietiekoši ilgi apmeklētas mācības, nav iesniegti nepieciešami uzdevumi mācību pabeigšanai, u.tml.)
Image Modified

Gaida apstiprinājumu

...

  • mācībām ir nepieciešams RSU darbinieka vadītāja apstiprinājums;
  • mācības ir maksas, un nav vēl saņemts un/vai apstrādāts maksājums par dalību mācībās.

Image Modified

Iekļauts gaidīšanas sarakstā

Mācības ir sasniegušas maksimālo dalībnieku sarakstu. Jūsu pieteikums ir iekļauts gaidīšanas sarakstā. Ja mācībās atbrīvosies kāda vieta, no gaidīšanas saraksta rindas kārtībā lietotāji tiks automātiski piereģistrēti mācībām.
Jūsu dalība mācībās šobrīd nav apstiprināta.

Image Modified